KONTAKT:
 

OSNOVNI PODACI:
Naziv firme: HYDROBELL d.o.o.
PIB: 103182902
Matični broj lica: 17520474
Obveznik PDV: DA
Broj PDV potvrde: 130969677
Adresa: Aleksandra Popovića 17, 11080 Zemun
Tel: 31-66-252
Fax: 31-64-641

PODACI O DELATNOSTI FIRME:
Postavljanje cevnih instalacija 4322

PODACI O RAČUNIMA U BANCI:
KOMERCIJALNA BANKA - BGD: 205-155218-34

 
 
PPDV OBRAZAC u *.pdf formatu:
Preuzmite PEPDV obrazac
 

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU u *.pdf formatu:

Preuzmite obrazac za identifikaciju
 
SPISAK MEHANIZACIJE u *.pdf formatu:
Preuzmite obrazac za identifikaciju